คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxsanun9988@gmail.com | ถอนแล้ว 2,760 บาท | IpAddress 223.205.239.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx24_sutthipha@hotmail.com | ถอนแล้ว 19,300 บาท | IpAddress 118.173.5.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน20บาทเงินเข้าจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxOOPHAN555@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 184.22.21xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxHETSIRMUK@HOTMAIL.CO.TH | ถอนแล้ว 99,032 บาท | IpAddress 49.49.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง เงินโอนเข้าเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxub689@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 27.55.8xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxtoa@hotmail.com | ถอนแล้ว 107,600 บาท | IpAddress 183.89.3xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 80,000บาท เงินเข้าแล้วเร็วมากๆจ่ายจริง ยืนยันคับ อีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxvemook_33@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 124.120.201xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ขอบคุณครับ
ผู้ใช้ xxxxxing1234@yahoo.com | ถอนแล้ว 15,000 บาท | IpAddress 144.5.59.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxx34.ab@gmail.com | ถอนแล้ว 46,010 บาท | IpAddress 49.231.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ถูกรางวัลจำนวนเงิน7000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxta.c2516@gmail.com | ถอนแล้ว 21,200 บาท | IpAddress 125.25.136xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxster@gmail.com | ถอนแล้ว 232,480 บาท | IpAddress 182.232.162.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ดีครับจ่ายเร็วดี
ผู้ใช้ xxxxxhn1234@Hotmail.com | ถอนแล้ว 55,000 บาท | IpAddress 1.47.102.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx_pc@hotmail.com | ถอนแล้ว 66,000 บาท | IpAddress 110.77.198xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxipum1569@gmail.com | ถอนแล้ว 41,700 บาท | IpAddress 171.6.251xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ผมถูกรางวัล2ตัวบน3พันกว่าบาทสั่งถอนแปปเดียวเงินเข้าบัญชีและ ขอยืนยันอีก1เสียงครับ
ผู้ใช้ xxxxx475@gmail.com | ถอนแล้ว 49,560 บาท | IpAddress 223.24.178.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนจริงครับรับแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx252728@gmail.com | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 49.229.144.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxploypeach@gmail.com | ถอนแล้ว 75,300 บาท | IpAddress 182.232.110.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxakmay@gmail.com | ถอนแล้ว 2,670 บาท | IpAddress 124.122.1xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงแน่นอน
ผู้ใช้ xxxxxma210139@gmail.com | ถอนแล้ว 141,930 บาท | IpAddress 184.22.208xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ
ผู้ใช้ xxxxx38@gmail.com | ถอนแล้ว 251,631 บาท | IpAddress 182.232.176.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ที่ผ่านมาโอเคนะคะ.!
ผู้ใช้ xxxxx_cpe@hotmail.com | ถอนแล้ว 34,400 บาท | IpAddress 49.229.194xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าย
ผู้ใช้ xxxxxam2522@gmail.com | ถอนแล้ว 2,000 บาท | IpAddress 1.46.98xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx59@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,000 บาท | IpAddress 183.90.36.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง ไม่เกิน10 นาทีได้ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxnaakom@gmail.com | ถอนแล้ว 1,993,861 บาท | IpAddress 180.183.201.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ร่วมยืนยัยด้วยคน ถอนไปแล้ว 10000
ผู้ใช้ xxxxxil@hotmail.com | ถอนแล้ว 40,100 บาท | IpAddress 110.77.198.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การรันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxhil569@gmail.com | ถอนแล้ว 70,662 บาท | IpAddress 171.5.177xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเร็มต้องที่นี้เท่านั้น
ผู้ใช้ xxxxxwan12@gmail.com | ถอนแล้ว 22,140 บาท | IpAddress 1.47.34xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx@hotmail.com | ถอนแล้ว 40,100 บาท | IpAddress 49.48.110xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : รับจริง รับมาแล้วจ้าา
ผู้ใช้ xxxxxdi@gmail.com | ถอนแล้ว 18,680 บาท | IpAddress 58.10.64.130, 58.10.64.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินชัวร์ครับ
ผู้ใช้ xxxxxarin.nato@gmail.com | ถอนแล้ว 1,043,000 บาท | IpAddress 182.232.10xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 70,000 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxhumminant7@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 182.232.108xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx05732@gmail.com | ถอนแล้ว 6,520 บาท | IpAddress 1.47.200.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆคร้บ
ผู้ใช้ xxxxxng-17058@hotmail.com | ถอนแล้ว 17,950 บาท | IpAddress 1.47.72.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง​ ไม่อิงนิยาย
ผู้ใช้ xxxxxatae@gmail.com | ถอนแล้ว 2,500 บาท | IpAddress 134.196.32xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2,760 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxxar2523@gmail.com | ถอนแล้ว 2,800 บาท | IpAddress 182.232.64.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ งวดที่แล้ว ถูก เงินเข้า บช. จริงๆ
ผู้ใช้ xxxxx25272527@gmail.com | ถอนแล้ว 6,100 บาท | IpAddress 27.55.118.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง รับจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxilin_ruangdej@hotmail.com | ถอนแล้ว 247,160 บาท | IpAddress 27.145.28.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริง😘😘
ผู้ใช้ xxxxx88@gil.com | ถอนแล้ว 34,320 บาท | IpAddress 171.96.191.45, 171.96.191xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จา่ยจิงครับ
ผู้ใช้ xxxxx.38@hotmail.com | ถอนแล้ว 149,400 บาท | IpAddress 171.97.58xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx988787142@gmail.com | ถอนแล้ว 10,000 บาท | IpAddress 27.145.175.54, 27.145.17xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxx11236@gmail.com | ถอนแล้ว 150,876 บาท | IpAddress 27.55.23.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน1840บาทจ่ายจริงรวดเร็ว
ผู้ใช้ xxxxxeoppo191116@gmail.com | ถอนแล้ว 2,900 บาท | IpAddress 27.55.96xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถอนมาแล้วไวมากกดถอนปุ๊บ เงินเข้าปั๊บ เล่นมาหลายเว็ปเจอเว็บนี้รักเลยค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxn_khantikun_25@hotmail.com | ถอนแล้ว 151,400 บาท | IpAddress 49.229.71.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : สุดยอดจ่ายจริงได้จริง
ผู้ใช้ xxxxxa05@gmail.com | ถอนแล้ว 64,400 บาท | IpAddress 171.100.24xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxi_2558@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,200 บาท | IpAddress 171.6.247xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง โอนเร็วด้วย สุดยอดมาก
ผู้ใช้ xxxxxwut_laosa88@hotmail.com | ถอนแล้ว 5,000 บาท | IpAddress 101.51.82.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงครับ 6,000 บาท
ผู้ใช้ xxxxxnito2928@hotmail.com | ถอนแล้ว 99,000 บาท | IpAddress 110.169.128.43, 110.169.128xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxit_2510@hotmail.com | ถอนแล้ว 194,000 บาท | IpAddress 202.29.178xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxtach7lek@gmail.com | ถอนแล้ว 5,200 บาท | IpAddress 110.170.241xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 20 บาท เงินเข้าเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxx21@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,500 บาท | IpAddress 49.48.247.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงค
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน