คำยืนยันจ่ายจริงจากสมาชิกที่เคยถอนเงินแล้ว
ผู้ใช้ xxxxx-3247@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,560 บาท | IpAddress 49.230.49.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงรับจริงจ้า
ผู้ใช้ xxxxxub@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 182.232.214.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxuool@hotmail.com | ถอนแล้ว 81,001 บาท | IpAddress 124.120.241.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ
ผู้ใช้ xxxxxpost@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,421,540 บาท | IpAddress 124.120.241xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนไวมากครับ
ผู้ใช้ xxxxxat198236@gmail.com | ถอนแล้ว 9,200 บาท | IpAddress 124.122.122.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxtrasiri@gmail.com | ถอนแล้ว 11,100 บาท | IpAddress 1.46.10.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริง จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxan2524@gmail.com | ถอนแล้ว 603,114 บาท | IpAddress 1.46.233.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 14400 จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxx65@gmail.com | ถอนแล้ว 1,000 บาท | IpAddress 124.120.218.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถึงรางวัลจำนวนเงิน920บาทเงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxie_2012@hotmal.com | ถอนแล้ว 9,171 บาท | IpAddress 223.24.117xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงเร็วด้วย
ผู้ใช้ xxxxxarat89@gmail.com | ถอนแล้ว 7,000 บาท | IpAddress 182.232.156xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxayata@hotmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 182.232.128.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpornbunjongrak@gmail.com | ถอนแล้ว 13,500 บาท | IpAddress 223.207.240xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริงอีก 1 เสียงค่ะ ไม่เกิน 10 นาทีได้รับเงินเลย
ผู้ใช้ xxxxx45_ru@hotmail.com | ถอนแล้ว 13,400 บาท | IpAddress 182.232.3.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxna2539@gmail.com | ถอนแล้ว 2,225,022 บาท | IpAddress 96.30.67.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : โอนไวมาก จ่ายจริงๆ นะคะ
ผู้ใช้ xxxxxpyc1@hotmail.com | ถอนแล้ว 18,700 บาท | IpAddress 14.207.5xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน8400บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxx927@hotmail.com | ถอนแล้ว 13,800 บาท | IpAddress 110.168.152.94, 110.168.152xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : tong9927@hotmail.com
ผู้ใช้ xxxxxka.renu80@gmail.com | ถอนแล้ว 40,900 บาท | IpAddress 49.230.4xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxum1@hotmail.com | ถอนแล้ว 86,384 บาท | IpAddress 10.0.1.204, 171.7.58.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ่ายเร็วจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxu8522@gmail.com | ถอนแล้ว 15,800 บาท | IpAddress 171.97.101.12, 171.97.101xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก9200จ่ายแล้ว จ่ายจริงยืนยัน1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxiw.miw.miw@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,380 บาท | IpAddress 124.120.27xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน 1300บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxgirlgang@hotmail.com | ถอนแล้ว 707,290 บาท | IpAddress 182.232.158.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เล่นได้ จ่ายจริง ได้จริงค่า
ผู้ใช้ xxxxxng1407@gmail.com | ถอนแล้ว 12,000 บาท | IpAddress 119.76.29.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxna.ps@gmail.com | ถอนแล้ว 4,600 บาท | IpAddress 171.97.47.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจิงค่ะเชื่อถือได้
ผู้ใช้ xxxxxy-4015@hotmail.com | ถอนแล้ว 13,300 บาท | IpAddress 223.24.182xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคะ แต่ได้ช้าไปหน่อย
ผู้ใช้ xxxxx_mu25@hotmail.com | ถอนแล้ว 105,000 บาท | IpAddress 27.55.87.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxza1@gmail.com | ถอนแล้ว 479,870 บาท | IpAddress 125.24.79xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxn2519@hotmail.com | ถอนแล้ว 9,200 บาท | IpAddress 182.232.189xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การตีจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxx259@hotmail.com | ถอนแล้ว 7,540 บาท | IpAddress 1.10.13xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้รับเงินเร้วมากค่ะขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxuy@hotmail.com | ถอนแล้ว 784,510 บาท | IpAddress 182.232.75xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค้ะถูก113..3ขา300และถูก31..1000.จ่ายมา3xxxxx
ผู้ใช้ xxxxx_fullly@hotmail.com | ถอนแล้ว 8,290 บาท | IpAddress 1.20.115.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 6440บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxorn4293@gmail.com | ถอนแล้ว 24,700 บาท | IpAddress 1.20.115xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจร้งคะเคยถูกมาแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxa_2932@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 5,559 บาท | IpAddress 171.5.245.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าแล้ว ยืนยันจ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxpa.sutumma@gmail.com | ถอนแล้ว 1,800 บาท | IpAddress 27.55.64.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง
ผู้ใช้ xxxxxcharinee1991@gmail.com | ถอนแล้ว 20,800 บาท | IpAddress 182.232.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่่ายจิง
ผู้ใช้ xxxxxn18@outlook.com | ถอนแล้ว 6,400 บาท | IpAddress 182.232.227xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : "ถูกรางวัลจำนวนเงิน3,000บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง
ผู้ใช้ xxxxx9@hotmail.com | ถอนแล้ว 1,020 บาท | IpAddress 223.24.18xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวย2ตัวล่างเงินเข้าจ่ายจริงค่ะ ยืนยันอีก1เสียง
ผู้ใช้ xxxxxng2558@gmail.com | ถอนแล้ว 4,900 บาท | IpAddress 1.46.35.58, 66.249.82.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริงรับเงินแล้วด้วย
ผู้ใช้ xxxxxpa_teoy@hotmail.com | ถอนแล้ว 10,440 บาท | IpAddress 49.49.117.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า โอนเร็วมาก
ผู้ใช้ xxxxxt8@gmail.com | ถอนแล้ว 4,500 บาท | IpAddress 223.24.10.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับผม
ผู้ใช้ xxxxxhom_ra@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 5,890 บาท | IpAddress 223.205.237.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : เงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxg2514@gmail.com | ถอนแล้ว 18,600 บาท | IpAddress 114.109.5.1, 114.109.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆ
ผู้ใช้ xxxxxipo24@gmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 171.7.171xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวนเงิน 2760 บาท เงินเข้าแล้ว จ่ายจริงยืนยันอีก 1 เสียง"
ผู้ใช้ xxxxxsuk@gmail.com | ถอนแล้ว 25,300 บาท | IpAddress 1.47.235.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกหวย ได้รับเงินจริง.!!! เพราะถูกมาแล้ว ค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxboy@hotmail.com | ถอนแล้ว 3,235 บาท | IpAddress 27.55.238.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จริง
ผู้ใช้ xxxxxeya@hotmail.com | ถอนแล้ว 2,700 บาท | IpAddress 171.97.77.187, 171.97.77.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงคับ. ดีใจมากเลย
ผู้ใช้ xxxxxati@hotmail.co.th | ถอนแล้ว 4,700 บาท | IpAddress 171.97.18.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล และเงินเข้าแล้ว ยืนยันว่าจ่ายจริงค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxhaha_01@hotmail.com | ถอนแล้ว 42,600 บาท | IpAddress 58.8.154.89, 58.8.154xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลแล้วจ่ายจริงครับ ถูกรางวัล 19000 บาท เงินเข้าแล้ว
ผู้ใช้ xxxxxaporn.praifon@gmail.com | ถอนแล้ว 8,600 บาท | IpAddress 202.176.159xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกจริงได้จริง รวดเร็วทันใจมากๆ
ผู้ใช้ xxxxxipa.jeab101@gmail.com | ถอนแล้ว 18,380 บาท | IpAddress 182.232.235.xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงๆค่ะ
ผู้ใช้ xxxxxntida@gmail.com | ถอนแล้ว 1,200 บาท | IpAddress 1.46.139xxx
ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้จริงงง
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน