ผลหวยย้อนหลัง 15 วันล่าสุด
ผลหวยลาว มาเล เวียดนาม หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ย้อนหลัง
วันที่ ลาว มาเล สิงคโปร์4D เวียดนาม ไทยเช้าคู่1 ไทยเช้าคู่2 ปิดเที่ยง ไทยบ่ายคู่1 ไทยบ่ายคู่2 ค้างก่อนปิดเย็น ปิดเย็น นิเคอิ(เช้า) นิเคอิ(บ่าย) จีน(เช้า) จีน(บ่าย) ฮั่วเส้ง(เช้า) ฮั่วเส้ง(บ่าย) ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินเดีย อิยิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์
07/04/2563 - - - หยุด 1-15 เมษายน ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 853,23 018,88 443,32 891,80 549,37 329,17 639,65 392,56 189,30 721,26 062,63 783,98 445,06 670,53 999,46
06/04/2563 หยุด 1-19 เมษายน - - หยุด 1-15 เมษายน ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 957,38 630,11 ตลาดปิด ตลาดปิด 321,10 912,01 874,11 036,50 059,30 ตลาดปิด 699,11 985,23 239,89 517,40 -
05/04/2563 - หยุด 18 มีนาคม - 14 เมษายน 8851,28 หยุด 1-15 เมษายน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04/04/2563 - หยุด 18 มีนาคม - 14 เมษายน 7061,31 หยุด 1-15 เมษายน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 253,91
03/04/2563 - - - หยุด 1-15 เมษายน ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 335,63 019,47 890,30 011,09 147,59 611,95 ตลาดปิด 586,94 929,74 095,36 ตลาดปิด 062,32 550,72 577,05 344,93
02/04/2563 หยุด 1-19 เมษายน - - หยุด 1-15 เมษายน ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 107,34 872,69 425,41 920,36 502,77 006,27 ตลาดปิด 180,81 303,76 ตลาดปิด 538,49 930,22 022,65 082,07 351,65
01/04/2563 - หยุด 18 มีนาคม - 14 เมษายน 3054,14 หยุด 1-15 เมษายน ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 998,03 541,60 156,26 184,46 541,07 579,69 363,43 699,41 027,96 531,18 489,05 108,23 457,39 475,09 716,32
31/03/2563 - - - 8819,79 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 350,53 701,96 853,58 230,35 815,04 348,37 806,63 240,91 123,99 849,17 394,51 931,41 196,22 584,87 748,70
30/03/2563 7683,76 - - 2902,59 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 270,73 497,46 564,27 495,96 107,21 511,17 943,49 249,14 624,52 032,27 143,75 190,50 374,41 597,45 -
29/03/2563 - หยุด 18-31 มีนาคม 7474,45 8914,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28/03/2563 - หยุด 18-31 มีนาคม 8772,22 1159,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 678,39
27/03/2563 - - - 3555,57 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 530,70 943,83 902,66 991,45 414,80 428,94 892,44 163,26 876,20 559,18 ตลาดปิด 640,23 033,40 252,44 217,62
26/03/2563 7972,79 - - 4135,95 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 329,34 460,03 171,37 536,72 782,63 234,85 636,61 237,74 756,91 677,99 298,31 363,26 573,53 096,70 055,64
25/03/2563 - หยุด 18-31 มีนาคม 9148,50 4296,43 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 921,86 663,28 164,96 108,40 324,75 719,70 475,13 511,51 547,42 578,75 567,19 537,74 820,19 426,69 491,98
24/03/2563 - - - 1578,12 ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว ปิดรับชั่วคราว 673,95 235,57 494,41 168,15 879,66 349,36 562,59 960,56 205,57 403,79 048,96 263,60 601,12 057,42 193,05
วิธีดูผลหวย
ข้อมูลเว็บไซต์
วิธีการใช้งาน