รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 15/08/2019 รอบ 00:15น

ผลรวม

3084090

เลขแถวที่ 17

78065

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 1

xxxoneabov

สมาชิกยิงได้ลำดับที่ 17

xxxgenjiz

ผลรางวัล

3006025

สามตัวบน

060

สองตัวล่าง

25

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 38363 xxxoneabov 15/08/2019 0:14:50
2 25368 xxxone_1 15/08/2019 0:14:50
3 12365 xxxzenkung 15/08/2019 0:14:50
4 01065 xxxbaa_zaa 15/08/2019 0:14:47
5 98060 xxx....... 15/08/2019 0:14:47
6 85065 xxxjavis 15/08/2019 0:14:47
7 78080 xxxgenjiz 15/08/2019 0:14:46
8 69063 xxxsygod 15/08/2019 0:14:46
9 35435 xxxsnake 15/08/2019 0:14:46
10 40715 xxxkotuay 15/08/2019 0:14:46
11 38063 xxxoneabov 15/08/2019 0:14:46
12 25318 xxxone_1 15/08/2019 0:14:46
13 15360 xxxzenkung 15/08/2019 0:14:46
14 08065 xxxbaa_zaa 15/08/2019 0:14:42
15 98065 xxx....... 15/08/2019 0:14:42
16 81065 xxxjavis 15/08/2019 0:14:42
17 78065 xxxgenjiz 15/08/2019 0:14:42
18 68065 xxxsygod 15/08/2019 0:14:42
19 35435 xxxsnake 15/08/2019 0:14:42
20 48715 xxxkotuay 15/08/2019 0:14:42
21 38363 xxxoneabov 15/08/2019 0:14:42
22 25368 xxxone_1 15/08/2019 0:14:42
23 12365 xxxzenkung 15/08/2019 0:14:41
24 01065 xxxbaa_zaa 15/08/2019 0:14:38
25 78080 xxxgenjiz 15/08/2019 0:14:38
26 35435 xxxsnake 15/08/2019 0:14:38
27 40715 xxxkotuay 15/08/2019 0:14:38
28 08065 xxxbaa_zaa 15/08/2019 0:14:34
29 98065 xxx....... 15/08/2019 0:14:34
30 81065 xxxjavis 15/08/2019 0:14:34
31 78065 xxxgenjiz 15/08/2019 0:14:34
32 68065 xxxsygod 15/08/2019 0:14:34
33 35435 xxxsnake 15/08/2019 0:14:34
34 48715 xxxkotuay 15/08/2019 0:14:34
35 38363 xxxoneabov 15/08/2019 0:14:33
36 25368 xxxone_1 15/08/2019 0:14:33
37 12365 xxxzenkung 15/08/2019 0:14:33
38 08065 xxxbaa_zaa 15/08/2019 0:09:52
39 98065 xxx....... 15/08/2019 0:09:52
40 81065 xxxjavis 15/08/2019 0:09:52
41 78065 xxxgenjiz 15/08/2019 0:09:51
42 68065 xxxsygod 15/08/2019 0:09:51
43 35435 xxxsnake 15/08/2019 0:09:51
44 48715 xxxkotuay 15/08/2019 0:09:51
45 38363 xxxoneabov 15/08/2019 0:09:51
46 25368 xxxone_1 15/08/2019 0:09:51
47 12365 xxxzenkung 15/08/2019 0:09:51
48 08065 xxxbaa_zaa 15/08/2019 0:09:43
49 98065 xxx....... 15/08/2019 0:09:43
50 78065 xxxgenjiz 15/08/2019 0:09:43
51 81065 xxxjavis 15/08/2019 0:09:43
52 35435 xxxsnake 15/08/2019 0:09:43
53 68065 xxxsygod 15/08/2019 0:09:43
54 48715 xxxkotuay 15/08/2019 0:09:43
55 38363 xxxoneabov 15/08/2019 0:09:42
56 25368 xxxone_1 15/08/2019 0:09:42
57 12365 xxxzenkung 15/08/2019 0:09:42
58 12065 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:59
59 12361 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:54
60 12395 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:49
61 12315 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:45
62 15365 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:40
63 12965 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:35
64 12360 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:30
65 82365 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:25
66 72365 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:20
67 12065 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:16
68 12365 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:11
69 22096 xxx52638wa 15/08/2019 0:05:05
70 44545 xxxkotuay 15/08/2019 0:05:04
71 56564 xxxkotuay 15/08/2019 0:04:47